Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023

Sáng ngày 03/11/2023, Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 được long trọng tổ chức tại chùa Phước Quang (thôn Văn Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) do Đại đức Pháp Trang đương nhiệm trụ trì và trưởng Ban tổ chức.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709536418_56a3f62ec9cca010e87cd227d0b4bffd.jpg (937653 KB)

Hiện diện và chứng minh tại buổi lễ có: HT. Kim Cang Trí - Bậc tôn túc trưởng lão, trụ xứ chùa Siêu Lý, HT. Thiện Pháp - Trụ trì chùa Thiền Quang 1, HT. Giác Giới - Trụ trì chùa Viên Giác, HT. Chí Tâm - Trụ trì chùa Thiền Quang 2, HT. Pháp Huyền - Trụ trì chùa Phước Huệ, HT. Quang Minh - Trụ trì chùa Phật Bảo, TT. Pháp Đăng - Trụ trì chùa Từ Thiện, TT. Thiện Đạt - Trụ trì chùa Giác Quang, cùng chư tôn đức Tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Nam tông, quý Tu nữ và các Phật tử gần xa tham dự.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709629455_39a579f5039d2be5bdcd05fd66d88b5d.jpg (860371 KB)

Về phía cơ quan lãnh đạo và chính quyền, ban tổ chức đón tiếp các phái đoàn và nhận được những lẵng hoa tươi thắm của đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định, Phòng Công an PA02 tỉnh Bình Định, Đảng uỷ - UBND - HĐND - UBMTTQ xã Phước Quang.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844708543402_f58d13d2465a96202ef2084f05c2ea9e.jpg (1091587 KB)

Sau thời lễ bái Tam bảo của quý Tu nữ và Phật tử, HT. Giác Giới đã thuyết giảng thời pháp thoại Ý nghĩa kệ Pháp cú 204:

“Không bệnh, lợi tối thượng,

Biết đủ, tiền tối thượng,

Thành tín đối với nhau,

Là bà con tối thượng,

Níp-bàn, lạc tối thượng”.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4845067893838_79a1ea4e1106530fa4f62b1b79a69b15.jpg (1369928 KB)

Tiếp theo, thí chủ chính thức của Đại lễ dâng y Kaṭhina là nhóm Phật tử Thiện Tuệ - Kusalapaññā cùng toàn thể Tu nữ và Phật tử cử hành nghi lễ đội y và nhiễu Phật ba vòng để bày tỏ lòng tôn kính đến Tam bảo trong tiếng kệ Dâng y ca-sa Kaṭhina.

“Ca-sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn 

Noi gương Từ phụ Thế Tôn

Hoằng khai Giáo pháp tám muôn bốn ngàn

Ngày nay thiện tín các hàng

Ca-sa đại lễ nghiêm trang cử hành

Dâng y với tấm lòng thành

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu…”

Sau khi kết thúc nghi lễ nhiễu Phật, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng quang lâm Phật điện để chứng minh và tác thành duyên sự Đại lễ dâng y Kaṭhina của tập thể thí chủ tham dự.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844710309340_2427be56baa12738086fa8472be1b2c8 (1).jpg (1179524 KB)

Đại diện nhóm Phật tử Thiện Tuệ - Kusalapaññā, thiện nam Trần Duy Tân đã tác trình duyên sự đại lễ trước sự chứng minh của chư tôn đức và đạo tràng tham dự lễ hội.

 

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4845025506316_32927ad91dfc930e8c2fb3aea8dcb80f.jpg (1428948 KB)

Sau lời tác bạch cúng dường y Kaṭhina đến chư Tăng đã hoàn mãn ba tháng an cư mùa mưa tại chùa Phước Quang, TT. Thiện Đạt và TT. Pháp Tân đã cử hành tuyên ngôn (kammavācā) trước chư Tỳ-khưu-tăng để giao y Kaṭhina đến cho Đại đức Pháp Trang để thọ y đúng theo Luật định.

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4845025365585_0607704e834bc4df7e718b6d6baad546.jpg (1389580 KB)

Tiếp theo, chư Tăng đã khai mở khoá kinh an lành, chúc phúc đến toàn thể thí chủ và đại chúng tham dự lễ hội dâng y Kaṭhina. Mong nhờ oai lực phước báo phát sanh đến các vị luôn được an vui, sức khoẻ, hanh thông và vạn sự an lành.

Buổi lễ được hoàn mãn trong niềm vui chung của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và đạo tràng Phật tử tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709439936_7640712c784ef70005205f84ea23942c.jpg (1615140 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709091758_be112670fb693414d72bb7d06850e0e1.jpg (1006135 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709204137_5ad4ec2c7c1babd17e251c2e40c409b1.jpg (1472731 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709966052_3513138e92a4b151905dfb36a33c48ea.jpg (1463412 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844710150071_b7ecb71142826acb8543fdbdf546735b.jpg (1573219 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844709745594_6f6eab27ac9e21c1a30a0191db3de4ae.jpg (1153743 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4845025416655_d896e6109211baa1ffed8a275129da49.jpg (1528033 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844712694136_624d531a1c06f88b17923066a8de8b8e.jpg (1129057 KB)

Bình Định: Chùa Phước Quang tổ chức Đại lễ dâng y Kaṭhina PL.2567 - DL.2023 - z4844712874851_6a37e8a97cdc8a487a4aa38aa648807b.jpg (1403237 KB)

 

Ảnh: Ngọc Trân

Tin: Định Phúc

Bình luận
| Mới nhất