Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề "Tri ân và báo ân”

Chiều ngày 23/8/2023 (8/07 Quý Mão), nhân dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu (Ulambana) - PL: 2567, theo chương trình tu học định kỳ của bổn tự, thiền viện Phước Sơn (TP Biên Hòa) long trọng tổ chức pháp hội trùng tụng tam tạng Pali lần thứ 8.

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Dưới sự dẫn đầu của Hòa thượng Thích Bửu Chánh - trụ trì thiền viện Phước Sơn, chư Tôn đức Tăng, tu nữ và thiện nam tín nữ đồng hành lễ hoa đăng tri ân bậc sinh thành, thầy Tổ đã tạo dựng môi trường sinh thái tu học: xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu khai mạc Pháp hội trùng tụng tam tạng Pali lần thứ 8 - Hòa thượng ôn cố tri tân cũng như nhấn mạnh các giai đoạn đã trùng tụng tam tạng Pali Việt đối chiếu 3 tháng/lần. Trải qua nhiều lần tổ chức trùng tụng Tam tạng Pali, các bản kinh đã được tụng gồm: lần 1: 5 bài kinh Trường Bộ, lần 2: các bài kinh đầu Trung Bộ, lần 3: các bài kinh đầu Tương Ưng, lần 4: các bài kinh đầu trong 2 chi pháp Tăng Chi. Đặc biệt lần thứ 5, tụng kinh Tiểu Bộ & Phật Tự Thuyết.

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Mục đích của trùng tụng Tam tạng là đọc lại những lời dạy cổ xưa của Đức Phật, để chúng ta biết được Đức Phật dạy những gì và thực hành theo, nhằm đem lại giác ngộ, an vui hạnh phúc, giải thoát khổ đau, từ lời dạy đó chúng ta vân giữ làm theo và hành trì mỗi ngày, mỗi giờ để tăng trưởng trí tuệ và rồi trong tháng bảy này, tháng vu lan tưởng nhớ công ơn cha mẹ đã vì ta mà chín tháng cưu mang nuôi dạy lớn khôn, tri ơn môi trường sinh thái tại thiền viện, một môi trường xanh, trong sạch để cho chúng ta có sức khỏe tu tập, hành trì lời Phật dạy.

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali kéo dài 8 ngày, từ ngày 23 - 31/08 (8-16/07). Sáng ngày 16/07, bế mạc, phát thưởng cho hành giả đọc, thuộc kinh điển và cấp chứng chỉ.

Xin giới thiệu một vài hình ảnh tiêu biểu đến quý độc giả:

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

Biên Hòa: Thiền viện Phước Sơn khai mạc trùng tụng Tam tạng Pali - Việt lần 8 với chủ đề

 

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất