Lễ khai mạc Giới đàn Bảo Tạng PGNT-BRVT

Giới trường Nam Tông Chùa Hộ Pháp trang nghiêm rực rỡ hòa cùng mọi người phối thành bức tranh trọng thể, lung linh huyền thoại nơi quần thể thánh tích già lam Thích Ca Phật Đài, nơi truyền trao giới pháp và đào tạo nhiều thế hệ kế thừa.  

Lễ khai mạc Giới đàn Bảo Tạng PGNT-BRVT

Bài & ảnh : Chơn Minh-Tấn Phát

Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp của Chư Tăng, Ni xuất gia tu học các nơi, nhằm tiếp nối mạng mạch Phật pháp của đức Như Lai, thừa hành Phật sự tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại

 • công văn số 140/CV.HĐTS ngày 18/4/2018,

            V/v tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng” PL.2562 - DL.2018

 • công văn số 226/BTG-PG.CĐ ngày 30/5/2018 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh,

    V/v Ban Trị sự GHPGVN-BRVT tổ chức Đại Giới đàn “Bảo Tạng”

            Sáng thứ Sáu ngày 16/11/2018 (nhằm ngày 10/10/ Mậu Tuất) tại Đại Giới trường Đại Tòng Lâm (phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT) đã chính thức diễn ra lễ Khai mạc Đại Giới đàn Bảo Tạng PL. 2562- DL. 2018 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT tổ chức từ ngày 14 - 18/11/2018 (nhằm ngày 8-12/10/ Mậu Tuất). Lễ khai mạc chung cho các giời đàn

Đại Giới đàn Bảo Tạng với ba giới trường chính:

 1. Giới trường Đại Tòng Lâm (TX.Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho Giới tử Tăng Bắc Tông,
 2. Ni viện Thiện Hòa (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) là trụ xứ truyền giới dành cho giới tử Ni Bắc Tông và
 3. Chùa Hộ Pháp-Thích Ca Phật Đài (số 45/4C đường Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu) là trụ xứ truyền giới cho Giới tử Tăng và tu nữ Phật giáo Nam Tông.

Sáng nay ngày 17/11/2018 lúc 8g trên 171 giới tử vân tụ về giới trường Nam Tông Chùa Hộ Pháp cần cầu giới pháp đã cung nghinh Chư Tôn Đức Hội Đồng Thập sư về chứng minh và truyền giới cho giới tử.

bao-tang 5.JPG (142 KB)

 bao-tang 41.jpg (246 KB)

 Quang cảnh Giới Đàn Bảo Tạng PGNT-BRVT Hội Đồng Thập Sư vá Chúng giới tử

bao-tang 2.JPG (158 KB)

    Cung thỉnh Hội Đồng Thập Sư đăng đàn

bao-tang 3.JPG (139 KB)

 Chúng giới tử Cung đón Hội Đồng Thập Sư  

Giới trường Nam Tông Chùa Hộ Pháp trang nghiêm rực rỡ hòa cùng mọi người phối thành bức tranh trọng thể, lung linh huyền thoại nơi quần thể thánh tích già lam Thích Ca Phật Đài, nơi truyền trao giới pháp và đào tạo nhiều thế hệ kế thừa.  

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của

 1. HT. Viên Minh, Ủy viên Thường trực HĐCM/ TƯ- GHPGVN;(HT.Đàn Đàu Đàn Tỳ Kheo)
 2. HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực Ban PGQT TW. (HT.Đàn Đàu Đàn Sa Di, Tu Nữ)
 3. HT. Minh Giác Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN.  (  Tôn Chứng)
 4. HT. Hộ Chánh, Ủy viên HĐTS TƯ- GHPGVN (Tôn Chứng)
 5. HT. Thiện Pháp Ủy viên BTSTƯ-GHPGVN. (Tôn Chứng)
 6. HT. Pháp Tông Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN. Phó Trưởng BTS-GHPGVN-Tỉnh Thừa Thiên Huế. (Yết ma A Sà Lê)
 7. HT. Pháp Cao Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN. Phó Trưởng BTS-GHPGVN-Tp Đà Nẵng.(Tôn Chứng)
 8. HT. Giác Giới. Giám Đốc Trung Tâm Pali học.Học viện Nghiên cứu PGVN.Tp.HCM.(Yết Ma A xà Lê)
 9. TT. Minh Hạnh Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN. Phó BTS.GHPGVN-Tỉnh BRVT (Tôn Chứng)
 10.  HT.Giác Sơn Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN. Phó BTS.GHPGVN- Tp-Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long. (Tôn Chứng) 
 11. TT. Thiện Phúc Giáo Phẩm hệ phái PGNT. Việt Nam (Yết ma A Sà Lê)
 12. TT. Chánh Định giảng viên Học viện PGVN,Tp-HCM. (Tôn Chứng)
 13. HT. Giác Trí Ủy viên HĐTS TƯ-GHPGVN. Phó BTS.GHPGVN-BRVT.đặc trách hệ phái PGNT.BRVT. Trưởng Ban Điều hành Giới Trường Bảo Tạng –PGNT/BRVTtại chùa Hộ Pháp.( Yết Ma A Xà Lê)
 14. Cùng chư tôn HT,TT trụ trì các chùa thuộc Hệ Phái PGNT quang lâm.  

 bao-tang 9.JPG (147 KB)        

Hội đồng Thập Sư

bao-tang 6.JPG (141 KB)

Hội đồng Thập Sư

Bao-Tang 39.JPG (150 KB)

Đại Đức Minh Tấn Tuyên Bố Lý Do buổi lễ

bao-tang 7.JPG (154 KB)TT. Giác Trí Trưởng Ban Điều Hành Giới Đàn đọc báo cáo về hoạt động Giới Dàn PGNT

Đại Đức Minh Tấn thay mặt BĐH giới đàn PGNT Kinh đọc tuyên bố lý do buổi lễ. Tiếp theo TT.Giác Trí Trưởng BĐH Giới trường PGNT kinh báo cáo hoạt động giới trường Bảo Tạng PGNT nội dung gồm 171 hồ sơ xin thọ giới hợp pháp và kết quả thi khảo hạch đạt tỷ lệ đậu 91,8% .Trong đó đề nghị xét duyệt khen thưởng 9 người:

 1. Tỳ Kheo:
 1. Lê Văn Huệ        PD. Tuệ Trí                 đạt 210 điểm   hạng 1
 2. Cao Ngọc Anh    PD. Phước Thiện         đạt 200 điểm   hạng 2
 3. Phạm văn Bé     PD. Nhật Tâm             đạt 190 điểm   hạng 3

   bao-tang 36.JPG (111 KB)

PV. Chơn Minh Tạp Chí PGNT phỏng vấn Tân Tỳ kheo Hạng Nhất giới đàn Tỳ Kheo

  2. Sa Di:

 1. Vũ Bá Đại              PD. Đại Giác           đạt 210 điểm   hạng 1
 2. Nguyễn Đức Tuấn  PD. Âm quang        đạt 190 điểm   hạng 2
 3. Nguyễn Gia Hồng  PD. Tuệ Minh          đạt 180 điểm   hạng 3

   bao-tang 37.JPG (147 KB)

PV. Chơn Minh Tạp Chí PGNT phỏng vấn Sadi Đại Giác Hạng Nhất giới đàn Sadi

  3. Tu Nữ:

 1. Phạm Thị Cẩm Thu     PD. Tánh Biểu Hiện        đạt 200 điểm   hạng 1
 2. Nguyễn thị Tuyết       PD. Chân Như                đạt 190 điểm   hạng 2
 3. Mai Thị Thường          PD. Phước Phúc             đạt 180 điểm   hạng 3

bao-tang 35.JPG (146 KB)

PV. Chơn MInh Tạp Chí PGNT phỏng vấn tu nữ Tánh Biểu Hiện Hạng Nhất giới đàn Tu Nữ

       Được biết số lượng giới tử xin thọ giới lần này tăng gấp đôi so với số lượng giới tử của giới đàn Đồng Huy (2016). Lượng tuổi trung bình nằm trong giới hạn tuổi cho phép. Đại giới đàn đã đạt được nhiều thành công trong thưc hiện đàn truyền giới Nam Tông.

bao-tang 12.JPG (148 KB)

HT. Viên Minh Đàn Đàu Đàn Tỳ Kheo Ban Đạo từ sách Tấn giới tử

Tiếp theo chương trình là Đạo Từ của HT. Viên Minh nội dung sách tấn giới tử phải giữ gìn giới pháp, tinh tấn chuyên tâm tu tập và cùng nhau sinh hoạt theo Hiến Chương GHPGVN đồng thời Ngài tán dương công đức của BĐH giới trường PGNT đã có nhiều tâm huyết trong việc thực hiện đàn giới nghiêm túc và hòa hợp đoàn kết.

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn lần này rất thiêng liêng, hùng tráng và rất đẹp đã khắc ghi trong lòng mỗi giới tử cũng như người tham dự một dấu ấn đẹp khó quên và chính dấu ấn này sẽ giúp cho mỗi người nguyện hứa với lòng mình nỗ lực xin y giáo phụng hành , không ngừng tinh tấn, dũng mãnh tu hành nhằm theo đuổi mục đích, lý tưởng giải thoát khổ đau của kiế p nhân sinh bằng cách tự làm lợi ích cho chính mình và cho cả tha nhân.

bao-tang 16.JPG (135 KB)

Hội Đồng Thập Sư Di Hành ra SiMa (Khu Thánh Tích Thích Ca Phật Đài ) để tấn đàn truyền giới

Phần 1 Buổi lễ hành chánh chấm dứt tất cả mọi người di hành ra trước Si ma của Khu thánh tích Thích Ca Phật đài để Hội Đồng Thập sư tiếp tục nghi thức truyền Tam giới cho các giới tử

bao-tang 19.JPG (145 KB)

Hội Đồng thập sư  trong Sima nơi Truyền giới

bao-tang 20.JPG (132 KB)

Hội Đồng thập sư  trong Sima nơi Truyền giới

Phần 2: Tấn Đàn Truyền Giới.

Nơi Si Ma tấn đàn truyền giới bắt đầu với 47 sa di và sau đó là 36 tu nữ và cuối cùng là truyền giới tỳ kheo. Việc tấn đàn Tỳ kheo gồm hai phân khúc:

 1. phân khúc 1: từ 9g30 đến 11g00 nghỉ trưa thọ thực và bưổi chiều

bao-tang 21.JPG (143 KB)

Tấn Đàn Truyền Giới cho 47 Sadi

bao-tang 24.JPG (147 KB)

Tấn Đàn Truyền Giới cho 36 tu nữ

 1. phân khúc 2: từ 13g30 đến 14g30 là kết thúc.

bao-tang 25.JPG (141 KB)

Tấn đàn Truyền giới chúng Tỳ Kheo

bao-tang 26.JPG (157 KB)

Tân tỳ kheo lắng nghe tụng giới Bổn từ Yết ma A Xà Lê

            Trong lễ bế mạc giới đàn truyền giới Nam tông nghe đọc phần cảm tưởng của đại diện 2 tân tỳ kheo và tu nữ, phóng viên Chơn Minh có cuộc gặp gỡ phỏng vấn ba vị giới tử xuất sắc tiêu biểu của giới đàn Nam Tông lần này. Các giới tử thọ giới cũng chia sẻ niềm hân hoan khi được thọ lãnh giới pháp và tri ân đến chư Tôn Đức và các Phật tử thí chủ Hộ Đàn.

            Những hoạt động của giới đàn hoàn mãn lúc 16g00 cùng ngày trong hoan hỷ của mọi người sau khi Các Tân Tỳ kheo , sa di và tu nữ chụp hình kỷ niệm với Hội Đồng Thập sư.

bao-tang 29.JPG (128 KB)

Chư Tăng đi khất thực trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài

bao-tang 30.JPG (128 KB)

Chư Tăng đi khất thực trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài

bao-tang 31.JPG (133 KB)

Chư Tăng đi khất thực trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài

bao-tang 32.JPG (136 KB)

Tu Nữ đi khất thực trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài

Bao-Tang 38.JPG (189 KB)

bao tang 40 .jpg (264 KB)

Các Tân TỲ Kheo; Sadi và Tu nữ cùng chụp hình lưu niệm với Hội Đồng Thập sư

bao-tang 42.jpg (245 KB)

TT. Giác Trí Trưởng Giới Đàn Bảo Tạng PGNT chụp hình kỷ niệm với Phật Tử

            Ngoài trời dịu mát và lất phất vài giọt mưa rơi làm dịu mát lòng người. Gió xào xạc trong tàng cây nghe như có tiếng vỗ tay và Saddhu phải chăng là niềm hoan hỷ của Chư Thiên vủng Thánh tích Thích Ca Phật Đài đang tán thán vô lượng công đức của TT. Trụ Trì Chùa Hộ Pháp. Các Giới tử trân trọng tấm lòng bao dung của Ngài vì tương lai của thế hệ tăng PGNT.

Thực Hiện bởi PV. Chơn Minh & Tấn Phát từ ngày 12/11/ ngày 18/11/2018

Ban Truyền Thông Đại Giới Đàn Bảo Tạng PGNT-Chùa Hộ Pháp

Bình luận
| Mới nhất