Ấn tống sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu . Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: Cư sĩ Bính, điện thoại 0908 475 521).

Sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu in lần thứ 2 có hai nhà tài trợ:

  1. Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy kết hợp cùng các vị thí chủ theo danh sách sau khi đăng thư ngỏ hùn phước http://phatgiaonguyenthuy.com/article/thu-vien-pgnt/thong-bao-hun-phuoc-in-sach-vo-ty-phap-tap-yeu.html
  2. Quỹ Thế Giới Từ Thiện.

Ấn tống sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu - Vo-Ty-Phap-Tap-Yeu---bia-in.png (304437 KB)

Nay, sách đã được in xong. Kính mời quý vị thí chủ và độc giả liên hệ Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, điện thoại 0908 475 521 nếu có nhu cầu xin sách.

Xin tùy hỷ phước báu mà quý vị đã tạo.

thu-vien-phat-giao-nguyen-thuy.png (70 KB)

Bình luận
| Mới nhất