Phát quà từ thiện tại chùa Đại Lộc-Ấn Độ.

Ngày 2/1/2015, Thị trưởng R.M.Srivastava cùng pháp đoàn cấp cao của thành phố Varanasi đã đến thăm chùa Đại Lộc_Ấn Độ và cùng với Đại đức Tường Quang -Trụ trì - phát quà từ thiện cho người nghèo tại đây.

Đợt phát quà lần này có giá trị 15000 USD do dự quyên góp của tăng, ni, cận sự nam, nữ đã đến tham dự lễ Khánh thành chùa Đại Lộc vào ngày 6/12/2014 vừa qua. Đây là tấm lòng nhân ái của người việt dành cho người đân Ấn Độ nhân dịp đầu năm mới này.

tu-thien-tai-dai-loc-1.jpg (75 KB)

 

tu-thien-tai-dai-loc-3.jpg (53 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-4.jpg (72 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-5.jpg (76 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-6.jpg (63 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-7.jpg (50 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-8.jpg (48 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-9.jpg (77 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-10.jpg (78 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-11.jpg (67 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-12.jpg (84 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-13.jpg (84 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-14.jpg (71 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-15.jpg (77 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-16.jpg (63 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-17.jpg (80 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-18.jpg (81 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-19.jpg (50 KB)

tu-thien-tai-dai-loc-20.jpg (49 KB)

Đại Lộc-Ấn Độ

Bình luận
| Mới nhất