Nhặt cánh hoa dầu.

Cổ nhân nói: “Ninh động thiên giang thủy, bất hoại đạo nhân tâm” (thà khuấy động nước ngàn con sông, chẳng phá hoại tâm của người tu đạo)

Nhặt cánh hoa dầu. - hoa-dau-1.jpg (153954 KB)
 
Vào chùa không lượm bồ đề
Lượm hoa dầu rụng đem về thả tim
Sư ngồi niệm niệm lim dim
Dầu rơi trúng trán con tim bồi hồi
Bị câu thương nhớ vây rồi
Lệch câu niệm Phật sư ngồi ngẩn ngơ
Hoa dầu chỉ để làm thơ
Cớ sao thí chủ gắn tơ vương vào
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Thả chi để đạo vướng vào tình si
Để hương khói quấn lâm ly
Để cho trật nhịp từ bi bồ đề
Thân đây một khối ê chề
Như hoa dầu rụng cũng về đất thôi
Xoá đi tình luỵ ngoài môi
Để sư yên ổn luyện tôi vô tình.
Út Hà. 
Nhặt cánh hoa dầu. - hoa-dau-2.jpg (162559 KB)
Bình luận
| Mới nhất