Mưa buồn tiễn người đi

37736042_10209313087584366_7118585131190714368_n.jpg (81 KB)

Người ra đi mây mù giăng kính lối
Mưa ngập trời như đổ lệ nghìn thu
Rừng Bửu Quang bổng âm u
Từ nay vắng bóng thiên thu của người

Bao chí cả độ sinh còn đó
Thế mà người đã vội ra đi
Dẫu con biết lẽ vô thường nhân thế
Nhưng làm sao gạt nước mắt sầu bi

Xin người đi về miền miên viễn
Như qua đò rồi trở lại chốn quê xưa
Dấu chân người là vô vàn kỷ niệm
Trên bước đường đến nhân thế độ sinh

Từ Vĩnh long người mang theo chí cả
Đến thị thành dựng tự tạo tăng
Hơn mươi ngôi tam bảo dựng thành
Cho nhân thế nếm nguồn ân đạo pháp

Nay con tiễn người về nơi đất mẹ
Kể từ nay sẽ vắng bóng thầy
Nụ cười, ánh mắt còn đây
Như sao sáng mãi đong đầy trong con.

HL 25-7-2018 Đệ tử kính tiễn biệt người

Nguồn: FB Su Phuoc Dinh

Bình luận
| Mới nhất