Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn

Chúng tôi xin được phép giới thiệu quyển Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn, nhằm để tri ân và tôn vinh tấm gương sáng của ngài đã suốt đời vì đạo pháp và dân tộc Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Kính chúc chư tôn đức và toàn thể quý vị thân tâm an lạc, cát tường như ý.

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA

-----

 

Toàn tập

 TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN

(NĀGA MAHĀ THERA)

 

---

Cố vấn Chỉ đạo

Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Tâm

 

Chủ biên

Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh

 

Thư ký - Trưởng Ban Thực hiện

Tu nữ Quang Kiến

 

Ban Thực hiện

Sư Thiện Hiếu

Tu nữ Phước Thanh

Tu nữ Tâm Nguyện

Tu nữ Quang Tuyết

Phật tử Tuệ Hỷ

Phật tử Tâm Bình An

Phật tử Tuệ Tâm

Phật tử Nguyễn Văn Bính

Phật tử Thanh Trúc

Phật tử Hiếu Ân

 

  NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

DL.2016 – PL.2559

Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Bửu Chơn - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

PHẦN B. CÁC TÁC PHẨM

CHƯƠNG I. ĐỨC PHẬT – CON NGƯỜI CỦA LỊCH SỬ

Tác phẩm 1. LỊCH SỬ XÁ LỢI CỦA ĐỨC PHẬT GOTAMA

Tác phẩm 2. 32 TƯỚNG CỦA ĐỨC PHẬT (LAKKHAṆA SUTTA) 

Tác phẩm 3. BỒ TÁT KHỔ HẠNH (DUKKARA KIRIYĀ)   

Tác phẩm 4. ÂN ĐỨC PHẬT BẢO (BUDDHA GUṆA)        

Tác phẩm 5. ÂN ĐỨC PHÁP BẢO (DHAMMA GUṆA) VÀ ÂN ĐỨC TĂNG BẢO (SAṄGHA GUṆA)     

Tác phẩm 6. CHÁNH GIÁC TÔNG (BUDDHA VAṂSA)     

CHƯƠNG II. HÀNH THEO CHÁNH PHÁP          

Tác phẩm 7. NIỆM THÂN (KĀYAGATĀSATI)        

Tác phẩm 8. NHÂN QUẢ LIÊN QUAN (PAṬICCA SAMUPPĀDA) 

Tác phẩm 9. PHÁP XA (DHAMMA YĀNA)  

Tác phẩm 10. QUẢ BÁO CỦA SA-MÔN (SĀMAÑÑAPHALA SUTTA)       

Tác phẩm 11. TÀ KIẾN (MICCHĀ DIṬṬHI) VÀ CHÁNH KIẾN (SAMMA DIṬṬHI)

Tác phẩm 12. KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA)          

Tác phẩm 13. KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN (DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA) 

Tác phẩm 14. CHUYỆN NGẠ QUỶ (PETAKKATHĀ)          

Tác phẩm 15. TỘI NGŨ TRẦN (DOSA KĀMA GUNA) 

CHƯƠNG III. PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC - XÃ HỘI  

Tác phẩm 16. HÀNH TRÌNH SANG XỨ PHẬT          

Tác phẩm 17. HÀNG RÀO GIAI CẤP

Tác phẩm 18. HỘI NGHỊ QUỐC TẾ  

Tác phẩm 19. ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN CỦA VŨ TRỤ (PAÑCA NIYĀMA) 

Tác phẩm 20. TAM PHÁP YẾU 

CHƯƠNG IV. GIỚI LUẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA VÀ BẬC XUẤT GIA

Tác phẩm 21. CƯ SĨ THỰC HÀNH   

Tác phẩm 22. TỨ THANH TỊNH GIỚI VÀ PHẬN SỰ CỦA BẬC XUẤT GIA         

Tác phẩm 23. PHÁP ĐẦU ĐÀ (DHUTAṄGAKATHĀ)         

Tác phẩm 24. ĐẠI LỄ DÂNG Y CASA – KAṬHINA

Tác phẩm 25. PHÁP KẾT GIỚI – SĪMĀ           

CHƯƠNG IV: CHUYÊN ĐỀ PĀLI 

Tác phẩm 26. VĂN PHẠM PĀLĪ       

Tác phẩm 27. TỪ ĐIỂN PĀLI – VIỆT

Bình luận
| Mới nhất