Khái quát Tam tạng Pāli Nikāya

Giáo trình Khái quát Tam Tạng Pali Nikaya được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu chính thống của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tham khảo tư liệu. Giáo trình là sự tổng hợp những nội dung cơ bản nhất, chắt lọc những phần tổng quan tinh túy nhất trong Tam Tạng Kinh Điển Pali.

Khái quát Tam tạng Pāli Nikāya - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

Khái quát Tam tạng Pāli Nikāya - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất