Hãy tích lũy những tài sản thánh thiện

Cuốn sách nhỏ này được phật tử Myanmar– hội sẽ sống với giáo pháp - đánh máy lại từ bài pháp trên, và Ngài có rút ngắn lại để cho hội làm thành một cuốn sách nhỏ làm món quà pháp. Trong đó Ngài đã thuyết giảng bài kinh Dhanasutta (kinh của cải) bài ngắn và dài) trong bộ Aṅguttara nikāya, sattakanipāta).

H ã y t í c h l ũ y
N H Ữ N G T À I S Ả N T H Á N H T
H I Ệ N
Sayadaw Nandamālābhivaṃsa
T ỳ k h e o N g u y ê n T u ệ c h u y ể n n g ữ

Hãy tích lũy những tài sản thánh thiện (Đại lão Hòa thượng Aggamahāpaṇḍita Nandamālābhivaṃsa, Viện trưởng Viện
nghiên cứu Vi Diệu Pháp quốc tế – Hiệu trưởng trường đại học hoằng pháp Phật Giáo Theravāda quốc tế (I.T.B.M.U) - Hiệu trưởng Phật học viện Sītagū, Sagaing (S.I.B.A). Bài pháp được thuyết giảng vào tối ngày 11 ngày trăng tròn tháng Vākhaung, phật lịch 2551, dương lịch 2008) tại pháp hội Amatadāna, dhammadāna được tổ chức trên đường 38, khoảng giữa đoạn đường 82 và 83, thành phố Mandalay, do hai đại thí chủ ông Aung-nine-swe và bà Myint-Myint-new cung thỉnh. Bài pháp có tựa đề: Hãy tích lũy những tài sản thánh thiện.


Cuốn sách nhỏ này được phật tử Myanmar – hội sẽ sống với giáo pháp - đánh máy lại từ bài pháp trên, và Ngài có rút ngắn lại để cho hội làm thành một cuốn sách nhỏ làm món quà pháp. Trong đó Ngài đã thuyết giảng bài kinh Dhanasutta (kinh của cải) bài ngắn và dài) trong bộ Aṅguttara nikāya, sattakanipāta). Bài pháp còn được nhiều người biết đến với tên gọi bảy tài sản của bậc chân nhân – hay thất thánh tài. Bài pháp Thất thánh tài – hay tài sản của bậc chân nhân (sattaariyana) này còn có tên gọi khác nữa là Hãy tích lũy những tài sản thiện lành.
Với bài pháp này Ngài mong muốn rằng: đối với những người đang tìm kiếm của cải tài sản thông thường có thể hưởng được an lạc ngay trong đời hiện tại cũng như những người đang tích lũy những tài sản thánh thiện không những an lạc trong đời hiện tại mà còn có thể đạt được an lạc liên tiếp trong nhiều đời sống tương lai cho đến thành tựu an lạc niết bàn).
Ngài cầu chúc mọi người, trong khi có cơ hội làm người, thì không quên nỗ lực, nỗ lực không thối thất, đạt cho được và tích lũy cho được những của cải này.
(Trích dịch từ lời nói đầu sách)

 

 

Mười pháp quán tưởng - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất