Cuộc đời Ngài Rāhula

Hoàng tử Rāhula, người con trai duy nhất của Đức Bồ Tát đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới lên bảy tuổi.

cuoc-doi-rahula.jpg (112 KB)

MỤC LỤC
Lời Giới Thiệu
Lời Ngỏ 
Chữ Viết Tắt
Tri Ân
CUỘC ĐỜI NGÀI RĀHULA
Lời Mở Đầu
Gia Tài Của Vương Phụ
Sợi Dây Trói Buộc
Trói Buộc Từ Tiền Kiếp
Các Mối Liên Hệ Khác Từ Tiền Kiếp
Gia Tài Của Từ Phụ
Phẩm Hạnh Bậc Xuất Gia
Pháp Bảo Cho Rāhula
Một Đệ Tử Xuất Gia Tối Thắng
Lời Kết
Cúng Dường Tam Bảo
Hùn Phước Ấn Tống
Hồi Hướng Công Đức
Liên Lạc và Thỉnh Sách
-----------------

LỜI GIỚI THIỆU
~ Hòa Thượng Kim Triệu Khippapañño ~
Phật tử nào đã từng học qua cuộc đời của Đức Phật chắc chắn đều biết đến tên Hoàng tử Rāhula (La Hầu La), người con trai duy nhất của Đức BồTát đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới lên bảy tuổi.
Có nhiều giai thoại kỳ thú trong các chuyện tiền thân, nhiều bài kinh kệ đáng ghi nhớ về nhân duyên xuất gia, về phẩm hạnh cao quý, cũng như về quá trình trau giồi giới đức và trí tuệ của ngài Rāhula do chính sự rèn luyện của Đức Thế Tôn và các vị đại đệ tử Phật.
Sư hoan hỷ tiếp nhận tác phẩm ấn tống đầu tay này của Tháp Hòa Bình, nơi thờ phượng nhỏ bé thô sơ mới thành lập nhưng có cố gắng tu học theo Giáo Pháp Nguyên Thủy. Sư cầu mong cuốn sách nhỏ này thắp sáng thêm niềm tin vào Tam Bảo cho các Phật tử xa gần đang thực tập các lời dạy chân truyền của Đức Thế Tôn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-------------------

LỜI NGỎ
~ Ban Biên Tập Tháp Hòa Bình ~
Do phước duyên được Hòa Thượng Kim Triệu nhận hướng dẫn tinh thần và đặt tên chùa là Tháp Hòa Bình (Santi Stupa) với ý nghĩa mộc mạc là nơi Phật tử đến tu học trong khung cảnh bình dị an lành, thiện tín ở đây hằng mong được xem là đứa con út ít trong mối liên hệ gần gũi thân thương ấy và dưới sự dạy bảo của vị cha lành đang soi đường dẫn lối bằng chính thân giáo hiền hòa trong sáng
của Ngài.
Với niềm mong ước đó, Tháp Hòa Bình xin thành kính dâng lên Ngài và các bạn đạo khắp nơi cuốn sách ấn tống đầu tiên này, mở đầu cho chương trình góp nhặt các lời dạy nguyên thủy đúng theo con đường Đức Bổn Sư đã vạch ra mà chúng con nguyện bước theo.
Trong tâm từ,
Mùa Vu Lan 2017

Cuộc đời Ngài Rāhula - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất