NHỚ THẦY!

37809896_895194987344892_7250611030005383168_n.jpg (51 KB)

Nửa chừng Thầy bỏ ra đi , 
Thầy ơi , con biết làm gì nữa đây ?
Bây giờ đứng giữa trời mây ,
Lòng con hiu hắt nhớ Thầy khôn nguôi.
Bồ đề bé nhỏ ngậm ngùi ,
Dở dang phương án dựng xây cửa thiền .
Thầy đi nỗi nhớ triền miên ,
Cam đành số phận không tròn phước duyên .
Lòng con bối rối không yên ,
Mong sao chùa nhỏ an nhiên giữa đời .
Thầy về bến giác yên nơi , 
Hộ trì Thiền viện Bồ Đề xanh tươi .
Ngày mai chín suối ngậm cười ,
Yên lòng chùa đã xanh tươi cội cành .

HIỀN GIỚI ...Ngày 26/7/2018

Bình luận
| Mới nhất