Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng Lão Ht. Tịnh Giác – Visuddhisāramahāthero

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. TỊNH GIÁC – VISUDDHISĀRAMAHĀTHERO (1941 - 2020)

ĐỆ NHẤT CAO TĂNG HỆ PHÁI PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH

VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH GIÁC QUANG - QUẬN 8

Trụ thế: 80 năm

Hạ lạp: 59 tuổi hạ

 

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆMĐỨC TRƯỞNG LÃO TỊNH GIÁC – VISUDDHISĀRAMAHĀTHERO

chan dung ht tinh giac.jpg (12 KB)

Hỡi ôi!

Chư hành vô thường

Thị sanh diệc pháp

Mưa Sài Gòn tuôn rơi giờ ly biệt

Bến Bình Đông nhỏ lệ phút tiễn đưa

Đàn hậu học thương tiếc bàng hoàng

Chúng tử tôn trái tim nhỏ lệ.

Sư Ông ra đi:

TỊNH đức bao la như trời bể

GIÁC tâm vững bền tựa núi cao

Năm lăm năm, bao khổ cực tu học nơi đất Thái

Tám mươi tròn, nẻo trần ai buông rơi miền đất Việt

“Lúa chín cuối đầu

Sông sâu tĩnh lặng”

Thoáng trăm năm đại nguyện xuất trần

Cánh hoa rơi hương thơm đức hạnh

Nhớ Sư Ông

Thế danh Ngô Văn Bai

Sinh năm Tân Tỵ

Quê quán Sài Gòn

Từ nhỏ mồ côi

Nương theo Bà Cô

Đến chùa nghe pháp

Mười lăm tuổi nhập tự tập tu

Tròn sáu tháng Sa-di thập giới

Nuôi chí đèn sách

Sang Pháp Quang tầm sư học đạo

Rồi Thái Lan du học thành tài

Năm sáu mốt, Wat Samphraya nuôi chí lớn người tu sĩ trẻ

Năm sáu hai, thọ Cụ túc giới dưỡng Bồ-đề kế thừa Chánh pháp

Và sự học, tiến tu vạn sự

Đỗ Pāli, lớp VIII lành thay

Hơn nửa thế kỷMột ngôi liêu thất

Chẳng hề đổi thaySáng sớm trì bình

Thiểu dục tri túcTuổi trẻ bôn ba

Trọn đường tu học

Rồi:

Bảy sáu tuổi

Hồi hương cổ tự

Vẫn miệt mài

Dịch sách đọc kinh

Bút mực, sách đèn

Sớm hôm chẳng quản

Muối dưa, tương rau

Tháng năm cuộc đời

Cao cả thay:

Bậc tòng lâm thạch trụ Phật giáo Việt Nam

Đức đệ nhất cao Tăng hệ Phái Nam tông

Giữa trần ai, không lấm nhiễm bụi hồng

Trong sình bùn, chẳng dính chút tanh hôi

Ngưỡng bạch Giác linh Sư Ông

Thế là:

Tám mươi năm, dạo bước cõi trần thế

Năm chín hạ, giới hạnh đã viên tròn

Chân dung ngời sángNụ cười hoan hỷ

Khiêm hư một đời

Xả buông tứ đại

Thế thì:

Trăm năm đất Thái lưu danh tốt

Vạn kiếp trời Nam rạng tiếng thơm.

 

Đê đầu kính lễ Giác linh Sư Ông

 

Mưa Sài Gòn, đêm 08 tháng 10 năm 2020.

Môn sinh hậu học

Samādhipuñño Định Phúc

Bình luận
| Mới nhất