Bộ Pháp Tụ - Song ngữ

TẠNG VÔ TỶ PHÁP - BỘ PHÁP T(DHAMMASAṄGANIPAKARAṆA). 

Song ngữ Pali-Việt

Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco – Tịnh Sự

TẠNG VÔ TỶ PHÁP

ABHIDHAMMAPIṬAKA

 

BỘ PHÁP T

DHAMMASAṄGANIPAKARAṆA

SONG NGỮ PĀḶI – VIỆT

Chuyển ngữ: Bhikkhu Santakicco – Tịnh Sự

Năm Ất Mão/ Phật lịch 2519 - Dương lịch 1975

Hoàn thành phần đối chiếu Pāḷi Thái-Việt: Maggabujjhano – Ngộ Đạo

Vesak 2558

Xuất bản: Phật lịch 2563 - Dương lịch 2020

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

 

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

 

Bình luận
| Mới nhất