Một số hình ảnh Lễ Tang TT Thiện Minh

Buổi lễ di quan nhục thể TT Thiện Minh về an táng tại Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long ngày 26/7/2018 (nhằm ngày 15/6 Mậu Tuất)

 

HOANGLAM NGUYEN

Bình luận
| Mới nhất