Lễ dâng y Kathina tại Thiền viện Bồ Đề năm 2014

Lễ dâng y kathina tại thiền viện Bồ Đề-Vũng Tàu, ngày 16/10/2014 (23/9 Giáp Ngọ)

Bình luận
| Mới nhất