Báo hiếu công ơn cha mẹ

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh - Trụ trì Thiền viện Thiện Minh - Vĩnh Long.

Bào giảng tại chùa Bửu An-Vĩnh Long

Bình luận
| Mới nhất