Từ điển Paḷi quét chữ tự động dịch

Từ điển Pali Canon Phiên bản 1.95 (PCED)

Từ điển điện tử Bally Sanzang và Bally Sanzang, Yizhu, tiêm lại

(Phần mềm giả: không có tức giận, e-mail alobha@hotmail.com , QQ 952 395 695)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu Phật giáo Pali Sanli của Phật giáo Tây Tạng tại Bộ Phật giáo, tác giả đã sản xuất phần mềm từ điển điện tử Bally Sanzang, Yizhu, giới thiệu lại và Bally Sanzang, trong đó biên soạn tám bộ từ điển hoặc bộ từ vựng tiếng Bahan, sáu phần Từ điển tiếng Anh, ba từ điển tiếng Bahamian, ba từ điển Ba Yue, hai từ điển tiếng Anh và tiếng Pakistan, một từ điển Baji và chức năng chống kiểm tra "Trung-Pali" để tham khảo, tổng số từ điển đồng nghĩa đạt 504,414 Và việc đưa vào "Chattha Sangayana Tipitaka 4.0" của Viện Vipassana Ấn Độ trong phiên bản thứ sáu của phiên bản phông chữ ngôn ngữ Pali của Phật giáo, cho phép người đọc đọc trực tiếp tất cả các bài viết của San Sanang, ghi chú chính đáng và tiêm lại , trong khi sử dụng Bahan , Ba Ying, Bahari, Pakistan, Pakistan kiểm soát tham chiếu từ điển.

Phiên bản hiện tại của Benbali Sanzang Reading và Từ điển điện tử Bally Sanzang (PCED) hiện được cập nhật lên 1.95 ( cập nhật năm 2015 ), giúp tăng cường chức năng tìm kiếm toàn văn bản cổ điển của Bally Sanzang, thuận tiện cho người đọc tìm kiếm và so sánh các đoạn văn so sánh, ghi chú và lặp lại. Từ điển này chứa tất cả bộ sưu tập kinh điển Pali Sanzang thứ sáu của Phật giáo, cũng như kinh điển Tây Tạng, ghi chú chính đáng, ghi chú lại, nhấp chuột hoặc từ điển viết từ tự động . Từ điển điện tử có thể tự động nhận ra mục tiêu tiếng Anh trên và dưới tương ứng. Chữ cái Pali, phân tích tự động, phân tách, xác định danh từ Pali, kết thúc động từ, phân tích tự động, phân tách, tìm kiếm các từ ghép Pali và các chức năng tìm kiếm từ thông minh khác. Tất cả các cửa sổ tìm kiếm, tìm kiếm và đọc có thể được di chuyển nổi. Hiện tại, từ vựng Pali đã đạt 504.414. Các tính năng mới tiếp theo, vui lòng chú ý đến việc phát hành phiên bản mới của phần mềm.

Kết quả của từ điển điện tử Pali bao gồm phông chữ Pali Roman, ngôn ngữ Pali, tiếng Miến Điện, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt.

Cần tải xuống phông chữ, tải tập tin nén phông chữ: myanmar-pali-font.zip , giải nén và sao chép vào: Bảng điều khiển - Thư mục Phông chữ.

Tải xuống phiên bản đầy đủ của từ điển điện tử Bally Sanzang PCED 1.94 (khoảng 143 MB) (hai hình ảnh, chọn một, giải nén và sử dụng.)

Tải xuống PCED 1.94 Phiên bản đầy đủ (143M) (2 liên kết chọn một lần tải xuống và giải nén là Ok)

Tải xuống điểm một Tải xuống điểm hai Nâng cấp cập nhật địa chỉTừ điển Paḷi quét chữ - pced.jpg (185188 KB)
Bình luận
| Mới nhất