Thông báo quỹ ủng hộ hoạt động cho Website phatgiaonguyenthuy.com

Thông báo của Ban Điều hành website phatgiaonguyenthuy.com về việc thành lập quỹ ủng hộ hoạt động cho trang nhà.

 

THÔNG BÁO

QUỸ ỦNG HỘ HOẠT ĐỘNG

CHO WEBSITE PHATGIAONGUYENTHUY.COM

Website phatgiaonguyenthuy.com hoạt động từ năm 2004 đến nay do Đại Đức Thiện Minh thành lập. Trải qua 12 năm hoạt động, Ban điều hành phatgiaonguyenthuy.com đã nhận được nhiều đóng góp quý báu của chư tôn đức và quý độc giả. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục phát triển để website trở thành một trang điện tử chuyên nghiệp, thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin, tra cứu kinh điển theo truyền thống Theravāda. Và để công việc này được thành công tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của quý vị dưới các hình thức sau:

1. Tham gia hoạt động viết bài, gởi tác phẩm liên quan đến Phật giáo.

Những tác phẩm dài, hay file sách, quý vị gửi về cho Ban Điều hành theo địa chỉ email: Phatgiaotheravadavn@gmail.com

 

2. Tham gia ủng hộ kinh phí hoạt động cho website.

Ủng hộ tiền mặt:

Mọi ủng hộ bằng tiền mặt quý vị vui lòng liên lạc với Đại Đức Minh Tấn qua số điện thoại: 090 765 5551. 

 

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ để website phatgiaonguyenthuy.com ngày càng phát triển để phục vụ cho công việc hoằng pháp được lâu dài và tốt đẹp.

 

Thủ Đức, ngày 26 tháng 2 năm 2016

Chủ biên, ĐĐ.Thiện Minh

 

Bình luận
| Mới nhất