Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu

Ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.Trụ trì: TK. Tuệ Siêu (093 3532628)

Năm 1990, miếng đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc này được mua khi Đại đức Tuệ Siêu đang đi học. Đến năm 2008, sư chính thức về đây để lập tịnh xá theo hệ phái Khất Sĩ.

Qua một thời gian nghiên cứu kinh điển Nam Tông, và qua Miến Điện học thiền tại Shwe OO Min, năm 2014, Sư Tuệ Siêu quyết định chuyển y sang Nam Tông. Cuối năm 2014, tịnh xá Ngọc Viên chính thức có giấy chứng nhận là một thành viên trong hệ phái Theravāda.

Tịnh xá có diện tích 4000 m2, có dòng suối chảy bao quanh, và gồm các công trình chánh điện, nhà chúng, nhà bếp. Các công trình phụ tương đối ổn. Chánh điện được xây năm 2015 bằng gỗ. Đại đức cho biết các công trình chủ yếu được xây bằng cỗ cũ, tận dụng. Khi chúng tôi đến thăm, chánh điện chỉ mới hoàn thành 80% vì đang chờ gỗ chuyển về để tiếp tục làm cửa và hoa văn. Dự kiến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành.

Hiện tại, tịnh xá chỉ có 1 mình sư Tuệ Siêu nhưng vẫn có những buổi lễ sinh hoạt truyền thống vào các ngày 14 và 29 hàng tháng, dâng y kaṭhina.

31/3/2016

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-1.jpg (361325 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-2-chanh dien.jpg (354880 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-3-chanh dien.jpg (367159 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-4.jpg (175732 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-5.jpg (392160 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-6.jpg (425742 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-7.jpg (196550 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-8.jpg (397387 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-9.jpg (317605 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-10.jpg (174383 KB)

Tịnh xá Ngọc Viên-Vũng Tàu - ngoc vien-11.jpg (359983 KB)

Mha

Bình luận
| Mới nhất