Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

90 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TpHCM Trụ trì: TT Thanh Minh.

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

Thiền Viện Thanh Minh-TpHCM

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 23/5/2017

Bình luận
| Mới nhất