Chùa Phước Hải-Vũng Tàu

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ÐT: 064. 854 664 Trụ trì: Tỳ khưu Minh Hạnh

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-1-cong.jpg (286770 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-2-chanh dien.jpg (387931 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-3-chanh dien.jpg (263695 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-4-chanh dien.jpg (280852 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-5.jpg (192890 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-6.jpg (365365 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-7-sima.jpg (331202 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-8.jpg (444097 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-9.jpg (397105 KB)

Chùa Phước Hải-Vũng Tàu - phuoc hai-10.jpg (370862 KB)

Bình luận
| Mới nhất