Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu

(Nằm trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài) 45/4C Trần Phú, phường 5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ÐT: 064. 832 575 Trụ trì: Tỳ khưu Giác Trí. ĐT: 093 7099 508

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-0-cong.jpg (355607 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-1.jpg (317392 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-3.jpg (153485 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-4.jpg (151743 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-5-chanh dien.jpg (274008 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-6-chanh dien.jpg (170432 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-7-chanh dien.jpg (175368 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-8.jpg (132791 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-9.jpg (305833 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-10.jpg (336011 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-11.jpg (192848 KB)

Chùa Hộ Pháp - Vũng Tàu - ho phap-12.jpg (133317 KB)

Bình luận
| Mới nhất