Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai.

Km 90, ấp Cây Xăng, xã Phúc Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Trụ trì: TT Pháp Huyền

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-0.JPG (114949 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-2.JPG (165522 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-3.JPG (185348 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-4.JPG (249077 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-6.JPG (188996 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-6a.JPG (50073 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-7.JPG (232947 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-8.JPG (183586 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-9.JPG (201573 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-10.JPG (181157 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-11.JPG (139135 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-12.JPG (175004 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-13.JPG (168739 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-14.JPG (134932 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-15.JPG (223913 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-16.JPG (144439 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-17.JPG (179047 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-18.JPG (249485 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-19.JPG (53432 KB)

Tịnh xá Phước Huệ-Đồng Nai. - phuoc hue-20.JPG (61759 KB)

 

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 19/3/2017

Bình luận
| Mới nhất