Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu

(nằm trong khuôn viên Thích Ca Phật Đài) Trần Phú, P.5, Tp Vũng Tàu. Trụ trì: ĐĐ.Phước Mỹ

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-1.jpg (390808 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-2-cong.jpg (349481 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-3.jpg (255008 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-4-chanh dien.jpg (273215 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-5-chanh dien.jpg (269646 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-6-chanh dien.jpg (305717 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-7.jpg (281960 KB)

Tịnh thất Phước Mỹ - Vũng Tàu - phuoc my-8.jpg (239288 KB)

Ảnh chụp ngày 26/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất