Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai.

Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. (Gần chùa Pháp Độ) Trụ trì: DĐ. Pháp Lực. ĐT: 094 545 3727

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-1.JPG (345688 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-2.JPG (296830 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-3.JPG (230527 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-4.JPG (189317 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-5.JPG (136656 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-6.JPG (220573 KB)

Tịnh thất Hương Dầu-Đồng Nai. - huong dau-7.JPG (266755 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 19/3/2017

Bình luận
| Mới nhất