Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu

Đường 11, khu phố 5, P.Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: 064. 827138. Trụ trì: TT. Giác Trí.

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-3.jpg (393988 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-4.jpg (414337 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-5.jpg (362761 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-7.jpg (313938 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-11-thap xa loi.jpg (153976 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-11a.jpg (256952 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-13-chanh dien.jpg (381372 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-14-chanh dien.jpg (328373 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-15-chanh dien.jpg (221385 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-16.jpg (323131 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-17.jpg (247109 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-19.jpg (142871 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-20.jpg (116376 KB)

Thiền đường Phật Quang-Vũng Tàu - phat quang-22-mộ.jpg (352224 KB)

Ảnh chụp ngày 12/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất