Chùa Y Sơn-Đồng Nai

Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Đối diện chùa Phước Sơn) Trụ trì: ĐĐ Phước Quang

 

 

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-1.JPG (277385 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-2.JPG (204942 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-3.JPG (175628 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-4.JPG (190046 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-5.JPG (307944 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-6.JPG (173817 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-7.JPG (142802 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-8.JPG (113465 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-9.JPG (252187 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-10.JPG (324360 KB)

Chùa Y Sơn-Đồng Nai - y son-11.JPG (243944 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 24/3/2017

Bình luận
| Mới nhất