Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long

KM 2059 Quốc Lộ 1A, tổ 5, ấp Đông Thạnh C, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì: ĐĐ Pháp Lợi. ĐT: 0909 089 936

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-0.jpg (227618 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-00.jpg (453262 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-0a.jpg (578771 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-1.jpg (557778 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-8-chanh dien.jpg (456867 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-9-chanh dien.jpg (252352 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-10-chanh dien.jpg (254249 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-11-sima.jpg (207511 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-12.jpg (207840 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-13.jpg (844802 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-14.jpg (571556 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-15.jpg (514821 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-16.jpg (745610 KB)

Chùa Tứ Phương Tăng-Vĩnh Long - tu phuong tang-17.jpg (295616 KB)

Ảnh chụp ngày 21/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất