Chùa Trì Giới-Long An

Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Trụ trì: HT Trì Giới

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-1-cổng.jpg (609156 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-2-chánh điện.jpg (644399 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-3-chánh điện.jpg (495706 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-4-chánh điện.jpg (612714 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-5-phật cảnh.jpg (832147 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-6.jpg (598850 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-7-nhà mát.jpg (792325 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-8-nhà mát.jpg (594596 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-9.jpg (809707 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-10.jpg (829619 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-12-tăng xá.jpg (805829 KB)

Chùa Trì Giới-Long An - tri gioi-15-phật cảnh.jpg (328654 KB)

Bình luận
| Mới nhất