Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu

Quốc lộ 56 – Tổ 11 – Thôn Quảng Thành – Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Trụ trì: SC Như Liên. Mob: (084) 1683506446. Tel : (084) 064 3975 050

 

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-1-cong.jpg (240169 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-2.jpg (371359 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-3.jpg (371607 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-4-chanh dien.jpg (223960 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-5-chanh dien.jpg (207898 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-6-chanh dien.jpg (248591 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-7-chanh dien.jpg (154952 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-8.jpg (210569 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-9.jpg (324611 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-10.jpg (338534 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-11-lop hoc.jpg (243875 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-12.jpg (326211 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-13.jpg (275128 KB)

Chùa Tịnh An Lan Nhã-Vũng Tàu - tinh an-14.jpg (286197 KB)

Ảnh chụp ngày 23/2/2016
 
Mha.

 

Bình luận
| Mới nhất