Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu

(Thích Ca Phật Đài) 4/7 Trần Phú, phường 5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ÐT: 064. 834 418 Trụ trì: Cố Hòa thượng Kim Minh

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-1-cong.jpg (368914 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-2-chanh dien.jpg (358075 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-2a.jpg (372134 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-3-chanh dien.jpg (307325 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-4-chanh dien.jpg (307239 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-6.jpg (133003 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-7-chanh dien.jpg (149027 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-8-chanh dien.jpg (271622 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-9.jpg (196288 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-9.jpg (196288 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-10.jpg (139771 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-11.jpg (285626 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-12-coi bo de.jpg (358353 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-12a.jpg (292710 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-12b.jpg (288544 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-13.jpg (277406 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-14-nhà thờ.jpg (236694 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-15-nhà thờ.jpg (174272 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-16-nhà thơ.jpg (197484 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-17-nha tho.jpg (189658 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-18.jpg (336029 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-19.jpg (129892 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-20.jpg (276862 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-21.jpg (352709 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-22-thap xa loi.jpg (116208 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-22a.jpg (286820 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lâm-22b.jpg (312962 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-22c.jpg (273714 KB)

Chùa Thiền Lâm - Vũng Tàu - thien lam-23.jpg (341535 KB)

Ảnh: Quang Kiến

Bình luận
| Mới nhất