Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM

Chùa Tăng Bảo-TpHCM
Cơ sở mới đang xây dựng

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 23/5/2017

Bình luận
| Mới nhất