Chùa Tam Phước-Đồng Nai

247, Quốc lộ 51, xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 0903 856 854 Trụ trì: Tỳ khưu Chánh Ðịnh

Chùa Tam Phước được sư Chánh Định thành lập năm 1991, có tổng diện tích 3771 m2. Đến nay, chùa đã hoàn thiện các công trình xây dựng chánh điện, tăng xá, thiền đường, trai đường.

Chùa có 3 vị tăng, 1 ni đang ở tu học và 2 Phật tử đang trú ngụ để phụng sự Tam bảo. Hằng năm, chùa tổ chức 4 ngày lễ lớn là lễ cầu an đầu năm, Phật đản, rằm tháng bảy và dâng y Kathina.

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-1.jpg (366509 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-3-tăng xá.jpg (232150 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-4.jpg (251896 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-5.jpg (390219 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-6.jpg (364567 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-7.jpg (325417 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-8.jpg (321934 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-9-chanh dien.jpg (334949 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-10-chanh dien.jpg (192633 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-11-chanh dien.jpg (262200 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-12-chanh dien.jpg (281272 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-13-trương thien.jpg (150824 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-15.jpg (273100 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-16.jpg (267522 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-17.jpg (289340 KB)

Chùa Tam Phước-Đồng Nai - tam phuoc-18.jpg (279733 KB)

Mha

Bình luận
| Mới nhất