Chùa Tâm An-Long An

Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trụ trì: TN Tâm An. ĐT: 090 823 5321

Chùa Tâm An-Long An - tam an-2-cổng.jpg (660382 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-4-sivali.jpg (451003 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-5-chánh điện.jpg (488561 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-6-chánh điện.jpg (273590 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-7-chánh điện.jpg (524168 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-8-phật khổ hạnh.jpg (676759 KB)

Chùa Tâm An-Long An - tam an-10.jpg (687263 KB)

Bình luận
| Mới nhất