Chùa Phước Điền-Tiền Giang

Ấp Bình Đức, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trụ trì: ĐĐ Huệ Tịnh. ĐT: 090 667 3706

Chùa Phước Điền thành lập năm 1967, nằm trong một con đường nhỏ yên tĩnh ở ấp Bình Đức, xã Tam Bình do Hòa thượng Tam Minh sáng lập trên mảnh đất của gia đình hiến cúng. Năm 1989, ngài viên tịch. Do không có người thừa kế và nằm ở vùng xâu vùng xa nên chùa bị bỏ hoang vắng.

Đến năm 2004, Phật tử địa phương thỉnh Đại đức Huệ Tịnh về trụ trì để chùa được hoạt động trở lại. Sau 4 năm xin phép, năm 2008, các cấp Chính quyền địa phương và ban Trị sự tỉnh cấp giấy phép công nhận hoạt động tôn giáo của chùa.

 

Diện tích đất chùa khi mới thành lập khoảng 1000 m2. Trong khoảng thời gian chùa bị bỏ hoang, đất chùa bị chia cho người dân ở. Khi ĐĐ Huệ Tịnh về, đất chùa chỉ còn một mảnh nhỏ cùng với chánh điện 3x5 m. Đại đức đã vận động Phật tử chung phước khôi phục lại diện tích đất như cũ. Gia đình con cháu HT Tam Minh dâng cúng cho chùa hơn 400 m2. Phần còn lại được mua thêm nên hiện nay đã khôi phục lại diện tích đất như thuở ban đầu. Do thuận duyên nên Đại đức đã cho mua thêm 700 m2 đất nền cách chùa 100m đường xi măng nội bộ làm khu vực dành riêng cho tu nữ hay cư sĩ tá túc.

Cuối năm 2008, ĐĐ Huệ tịnh bắt đầu khởi công xây dựng chánh điện rất khang trang, rộng rãi, một số công trình Phật cảnh và tăng xá. Do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, không thể hoàn thành nhanh được nên đến nay, công trình vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện khu vực tăng xá.

Chùa đã trải qua 2 đời trụ trì: HT Tam Minh (1967-1989), ĐĐ Huệ Tịnh (2004 đến nay). Số lượng chư tăng trú ngụ tại đây có 2 vị. Phật tử thường xuyên đến sinh hoạt tu học chỉ khoảng 30 người. Do chùa vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa thể tổ chức các khóa tu tập thể. Các ngày lễ truyền thống tổ chức hằng năm như ngày 8/7, lễ giỗ HT Tam Minh và Vu lan mùa báo hiếu; ngày 27/9, tổ chức lễ dâng y kaṭhina.

Chùa Phước Điền thành lập cách nay cũng khá lâu, 50 năm, nhưng do bị bỏ hoang 19 năm và chỉ mới đi vào hoạt động trở lại được 9 năm nên còn nhiều khó khăn về việc tổ chức khóa tu. Trong thời gian 9 năm ấy, ĐĐ Huệ Tịnh đã khôi phục lại một ngôi chùa để góp thêm cho tỉnh Tiền Giang nói riêng và hệ phái Phật giáo Theravāda nói chung có thêm một cơ sở sinh hoạt tôn giáo, Phật tử xung quanh huyện Cai Lậy có một ngôi Tam bảo để phụng thờ. Đây là công đức vô cùng to lớn và đáng khâm phục.

Minh Hà

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-1-cổng.jpg (669318 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-2-cổng.jpg (736715 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-3.jpg (782079 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-4.jpg (728066 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-5-chánh điện.jpg (675232 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-6-chanh điện.jpg (507407 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-7-chánh điện.jpg (589732 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-8.jpg (573315 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-9.jpg (402401 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-10.jpg (292048 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-11.jpg (495215 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-12-sima.jpg (578663 KB)

Chùa Phước Điền-Tiền Giang - Phuoc Dien-13.jpg (612031 KB)

Ảnh chụp ngày 26/12/2016

 

Bình luận
| Mới nhất