Chùa Phật Bảo-Tp HCM

673/3 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TpHCM. Trụ trì: ĐĐ Quang Minh. ĐT: 098 357 2341

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-1.JPG (124165 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-1a-cổng.JPG (294161 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-2-chanh dien.JPG (270248 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-3-chanh dien.JPG (157054 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-4.JPG (178798 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-5.JPG (174135 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-6.JPG (142476 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-7.JPG (183157 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-8-tháp trên chánh dien.JPG (68741 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-9-tren chanh dien.JPG (113765 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-10.JPG (180287 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-11.JPG (71805 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-12.JPG (134416 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-13-bia tuong niem ht gioi nghiem.JPG (216425 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-14.JPG (303147 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-15.JPG (118303 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-16.JPG (78082 KB)

Chùa Phật Bảo-Tp HCM - phat bao-17.JPG (193870 KB)

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 22/5/2017

Bình luận
| Mới nhất