Chùa Pháp Độ-Đồng Nai.

Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai Trụ trì: ĐĐ Hộ Huệ. ĐT: 016 7385 5411

 

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - _MG_0112.JPG (211123 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - _MG_0116.JPG (287787 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - _MG_0124.JPG (219333 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-1.JPG (249019 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-2.JPG (282571 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-3.JPG (272592 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-4.JPG (118793 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-5.JPG (102975 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-6.JPG (196619 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-7.JPG (105210 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-8.JPG (240169 KB)

Chùa Pháp Độ-Đồng Nai. - pháp độ-9.JPG (266388 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 19/3/2017

Bình luận
| Mới nhất