Chùa Kỳ Viên - Tp HCM

610 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, TpHCM. Trụ trì: TT Tăng Định

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-1.JPG (194030 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-2.JPG (95404 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-3.JPG (127485 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-4-chanh dien.JPG (150235 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-5.JPG (185671 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-6.JPG (222708 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-7.JPG (192561 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-8.JPG (109350 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-9.JPG (104562 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-10.JPG (144499 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-11.JPG (175002 KB)

Chùa Kỳ Viên - Tp HCM - ky vien-12.JPG (72896 KB)

 

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 23/5/2017

 

Bình luận
| Mới nhất