Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu

Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. ĐT: 0909 965465

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-1-cong.jpg (292270 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-4-chanh dien.jpg (336725 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-5-chanh dien.jpg (289116 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-6-chanh dien.jpg (285371 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-7-chanh dien.jpg (352772 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-10.jpg (144108 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-11-chanh dien.jpg (297118 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-12.jpg (332012 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-13.jpg (284542 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-16.jpg (239558 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-17.jpg (276490 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-17a.jpg (126931 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-18.jpg (142005 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-22.jpg (312755 KB)

Chùa Huệ Hưng-Vũng Tàu - hue hung-23.jpg (216078 KB)

Ảnh chụp ngày 12/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất