Chùa Hội Quang-Bình Dương

B11, tổ 11, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trụ trì: TK Trung Thiện (ĐT: 098 280 2604)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-1.jpg (357523 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-2.jpg (372731 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-4.jpg (423703 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-5-chanh dien.jpg (363064 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-10.jpg (176577 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-12-1.jpg (270386 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-12.jpg (261859 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-15-noi sima.jpg (291200 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-16-sima.jpg (148999 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-17-noi sima.jpg (237879 KB)

Chùa Hội Quang-Bình Dương - hoi quang-18.jpg (308451 KB)

31/10/2015

Mha

Bình luận
| Mới nhất