Chùa Đông Phương-Tiền Giang

317, Quốc Lộ 1, khu 5, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 073 916722 Trụ trì: TT Chí Thành.

Đông Phương tự - một ngôi chùa nhỏ có kiểu kiến trúc khá lạ được thành lập vào năm 1988 do TT Chí Thành lập nên. Khi mới thành lập, đất rộng 1300 m2, nhưng sau này chỉ còn 1000 m2. Chánh điện chùa xây 1 lầu, có diện tích gần 100m2, tăng xá đơn sơ. Xung quanh chùa có Phật cảnh Niết-bàn, phù điêu Phật đản sanh. Tại chùa không xây dựng nhiều, phần lớn đất là mộ và có một lò thiêu. Chùa xây đã lâu năm và neo người nên hiện tại đang trong tình trạng xuống cấp mà vẫn chưa sửa chữa được.

Chùa đã được thành lập được 30 năm, nhưng do người dân xung quanh chùa theo tôn giáo Cao Đài nên cũng ít Phật tử. Ngài Thượng tọa đã lớn tuổi, chỉ ở một mình nên cũng ít tổ chức lễ như những chùa khác. Hằng ngày, có 2 Phật tử thân quen gần chùa đến cúng dường thực phẩm và coi sóc trong ngoài.

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-1-cổng.jpg (661700 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-2.jpg (736422 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-3.jpg (552509 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-4.jpg (357834 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-5-chanh điện.jpg (701952 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-6.jpg (698336 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-7-chánh điện.jpg (560494 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-8-chánh điện.jpg (572983 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-10-bàn thờ HTong BChon.jpg (472599 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-11-phat canh nb.jpg (517841 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-12-mộ.jpg (595462 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-13.jpg (309008 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-14-trụ trì.jpg (288177 KB)

Chùa Đông Phương-Tiền Giang - dong phuong-15.jpg (318644 KB)

 

 

Bình luận
| Mới nhất