Chùa Bửu Thắng-Tp HCM

73 Lê Thiệt, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú. Trụ trì: ĐĐ Chơn Minh. ĐT: 090 866 9888

Năm 1963 là năm đánh dấu thời điểm đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa Bửu Thắng. Chùa chính thức được thành lập năm 1969. Chùa do Cố Hòa thượng Bửu Thắng vận động Phật tử mua đất thành lập nên.

Diện tích ban đầu khi thành lập là 2570 m2. Đến khoảng thời gian năm 1997 và 2007, chùa hiến một phần đất để làm đường Văn Cao, Lê Thiệt và Lê Lư. Hiện tại đất chùa còn lại 1700 m2.

Hiện tại công trình chùa có chánh điện với diện tích 200 m2, được khởi công năm 1963 nhưng mãi đến 1991 mới hoàn thành do thời kỳ xã hội lúc bấy giờ có nhiều biến đổi không ổn định làm ảnh hưởng. Năm 1989, chư tăng làm lễ kết giới sīma. Chánh điện mới được trùng tu năm 2012 cho khang trang hơn. Cũng thời gian này, đại đức Chơn Minh cho xây thêm trai đường, nhà tổ, bảo tháp xá lợi, cội bồ đề Đức Phật tọa thiền, động bồ tát thành đạo, điện thờ ngài Sīvali, Phật cảnh Niết-bàn, cảnh Lâm-tỳ-ni…

Chùa đã trải qua 3 đời trụ trì: HT Bửu Thắng (1963-1985), HT Hộ Chơn (1987-2007), ĐĐ Chơn Minh (2007-nay). Hiện tại có 2 vị sư đang trú ngụ.

Vào các ngày lễ truyền thống như rằm tháng giêng, tháng 4 có tụng kinh, thuyết pháp, bát hội. Buổi tối có thọ đầu đà. Ngày 14 tháng 7 có lễ Vu lan, tưởng niệm HT Giới Nghiêm, và bát hội. Dâng y Kathina vào ngày 21/9.  Hằng ngày, từ 6h-8h, tại chùa có tổ chức tụng kinh, thiền định. Ngày sám hối 14, 30 hàng tháng, có tổ chức dạy thiền, thuyết pháp.

 

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-1.jpg (99683 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-2-chanh dien.JPG (229461 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-3-chanh dien.JPG (217816 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-4-chanh dien.JPG (208503 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-5-chanh dien.JPG (237447 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-6-chanh dien.JPG (138386 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-7.JPG (95879 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-8-sima.JPG (221478 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-9.JPG (247586 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-10-thap xa loi.JPG (262317 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-11-thap xa loi.JPG (158186 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-12.JPG (259373 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-13-thu vien.JPG (280703 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-14-sivali.JPG (243799 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-15.JPG (153819 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-16.JPG (214099 KB)

Chùa Bửu Thắng-Tp HCM - buu thang-17-thap buu thang.JPG (261023 KB)

 

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 22/5/2017

Bình luận
| Mới nhất