Chùa Bửu Long - TP HCM

81 đường Nguyễn Xiển, Tổ 1, Ấp Thái Bình 1, Phường Long Bình, Quận 9, TP HCM

Tổ Đình Bửu Long, tọa lạc trên một khu đất khoảng 13 ha, do cư sĩ Võ Hà Thuật mua lại và khai khẩn thêm từ năm 1942 để làm tịnh thất hành thiền dưới sự hướng dẫn của thầy là thiền sư Hộ Tông.

Năm 1958, cư sĩ Võ Hà Thuật đã dâng khu đất này đến Trưởng lão Hộ Tông vừa được tôn thỉnh đảm nhiệm chức vụ Tăng thống Ban Chưởng quản Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Kể từ ngày đó, nơi đây trở thành thiền viện Bửu Long.

Từ khi thành lập với sự dẫn dắt của Cố Trưởng lão Hộ Tông, chùa Bửu Long đã trải qua các đời trụ trì: Năm 1965 - 1969, Đại đức Lão Tâm (là cư sĩ Võ Hà Thuật sau khi xuất gia) quản lý thiền viện. Năm 1969 – 1976, Đại đức Ngự Tâm trụ trì. Năm 1976 – 1981, Đại đức Tăng Huệ trụ trì. Năm 1981 - 1992, Đại đức Bửu Đức. Năm 1992 đến nay, Thượng Toạ Viên Minh trụ trì.

Hiện nay chùa Bửu Long  có những hạng mục công trình như chánh điện, đại bảo tháp Gotama Cetiya, tăng xá, trai đường, tăng khách đường, tổ đường, thiền thất của chư Tăng, ni viện, …. Ngoài ra còn có một động khổ hạnh tưởng niệm 6 năm Bồ Tát tu khổ hạnh và một Bồ Đề Phật Cảnh tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. 

Hằng năm, chùa Bửu Long tổ chức các buổi lễ:

- Lễ Thánh Hội và Phật Hứa Ma Vương: ngày Rằm tháng Giêng ÂL.

- Lễ Tam Hợp (Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn): Rằm tháng Tư ÂL.

- Lễ Để Bát Báo Hiếu: ngày Rằm tháng Bảy và 30 tháng 8 ÂL.

- Lễ Giỗ Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam: 26 tháng 7 ÂL.

- Lễ Dâng Y Kathina: ngày 17 tháng 9 ÂL.

 Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-1-cổng.jpg (645620 KB)

 

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-2-chánh dien.jpg (603638 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-3-chanh dien.jpg (609721 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-4-chanh dien.jpg (408672 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-5-chanh dien.jpg (419298 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-6-chanh dien.jpg (266239 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-8.jpg (269870 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-9.jpg (658340 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-10.jpg (267587 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-11.jpg (571033 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-12.jpg (372005 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-13.jpg (741817 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-14-thap cot.jpg (201852 KB)

 

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-16.jpg (762260 KB)

 

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-17.jpg (603263 KB)

 

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-18.jpg (511933 KB)

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-19.jpg (742536 KB)

 

Chùa Bửu Long - TP HCM - buu long-20.jpg (718641 KB)

Photo: Quang Kiến

nh chụp ngày 28/8/2016

Bình luận
| Mới nhất