Chùa Bửu Đức-Đồng Nai

C-61-A, phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. ÐT: 061. 952 320 - 0913. 684 564. Trụ trì: TK Giác Chánh

Chùa được xây dựng năm 1970, rộng 6000 m2, có các công trình như: chánh điện, tăng xá, nhà cốt.

Chánh điện xây năm 1990. Kiến trúc chánh điện không giống như những kiểu chùa truyền thống đã được xây mà được pha trộn giữa các kiểu kiến trúc Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan. Trên nóc chánh điện có 4 tháp: đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, niết-bàn; tháp giữa là tháp xá lợi Sanchi, kỷ niệm nơi Phật thuyết Abhidham hạ thứ 7, dưới chân thành Kosampi khi ngài xuống từ cung trời Đạo Lợi.

 

Sư Pháp Bửu là vị khai sơn chùa Bửu Đức và cho xây dựng chùa năm 1970. Sau đó một thời gian thì sư hoàn tục ra đời nên chùa thiếu vắng trụ trì. Nhằm lúc Sư Giác Chánh đi giảng trên tỉnh hội qua đây thì nghĩ thấy cùng chung hệ phái nên sư mới lưu về đây nghỉ. Sau đó, Phật tử yêu cầu xin vô giáo hội thì giáo hội bổ nhiệm Sư Giác Chánh về trụ trì vào năm 1992. Như vậy, tính đến năm 2015 thì chùa trãi qua 2 đời trụ trì.

Chùa hiện tại hộ khẩu thường trú thì còn 4 vị, nhưng tạm trú thì bất định số, khi nhiều khi ít, trung bình là 10 vị.

 

Về truyền thống sinh hoạt của chùa Bửu Đức rất đơn giản. Mỗi ngày có 2 thời công phu sáng và chiều, chư tăng, tu nữ lên tụng kinh rồi ngồi thiền. Mỗi tháng có 2 ngày sám hối vào ngày rằm và 30, Phật tử cũng vô đây thì quý sư cũng thay phiên nhau thuyết giảng còn chánh thức lễ thì trụ trì chỉ đăng ký một năm vào ngày rằm tháng 10 là lễ dâng y Kaṭhina. Còn lễ rằm tháng tư thì cũng bình thường, vào ngày lễ thì tổ chức đầu đà rằm tháng giêng và tháng tư, Phật tử đến thì nghe pháp, ngồi thiền, giảng đạo, luận đạo. Chùa cũng vẫn giữ truyền thống 2 ngày rằm tháng giêng và tháng tư. Sư trụ trì không có tạo thêm những gì mới nhưng cũng không bỏ những gì cũ nên vào ngày rằm tháng 7 chùa không tổ chức lớn như những chùa khác.

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-2.jpg (309753 KB)

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-5-tang xa.jpg (290030 KB)

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-8-chanh dien.jpg (305522 KB)

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-13-chanh dien.jpg (169457 KB)

 

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-20.jpg (380113 KB)

Chùa Bửu Đức-Đồng Nai - buu duc-17-sima.jpg (152849 KB)

Bình luận
| Mới nhất