Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu

25 Vi Ba, p.1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trụ trì: Tỳ khưu Chánh Minh. ĐT: 064 510450, 090 3645 916

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-1-cong.jpg (402596 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-2-chanh dien.jpg (306359 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-2c.jpg (295765 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-3-chanh dien.jpg (262765 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-4-chanh dien.jpg (290032 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-5-chanh dien.jpg (264826 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-6-chanh dien.jpg (165375 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-7-chanh dien.jpg (214403 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-8.jpg (123057 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-10.jpg (224729 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-11.jpg (209524 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-12-thap xa loi.jpg (342743 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-13.jpg (149522 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-14.jpg (214870 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-15.jpg (437974 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-16.jpg (138371 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-17.jpg (321561 KB)

Chùa Bồ Đề-Vũng Tàu - bo de-18.jpg (187697 KB)

Mha

Bình luận
| Mới nhất