Khoá Tu Học Lần Thứ I Tại Chùa Đại Lộc Ấn Độ Và Hành Hương Tứ Động Tâm

Chùa Đại Lộc khánh thành ngày 6 thág 12 năm 2014, cho nên khoá tu này được xem là lần đầu tiên, là những người tiên phong cho công trình tu học đầu tiên. Thời gian từ ngày 23 tháng 3 năm 2015 đến 5 tháng 4 năm 2015. Trong chuyến đi này, đoàn làm hai công việc chính, tổ chức khoá tu học tại chùa Đại Lộc và Hành hương Tứ Động Tâm, đó là nơi Phật chuyển Pháp luân, Bồ tát Đản sanh, Phật nhập Níp bàn.

Quả thật đây là chuyến đi lịch sử, để lại dấu ấn khó phai trong tâm của Tăng Ni và Phật tử. Vì chùa Đại Lộc khánh thành ngày 6 thág 12 năm 2014, cho nên khoá tu này được xem là lần đầu tiên, là những người tiên phong cho công trình tu học đầu tiên. Thời gian từ ngày 23 tháng 3 năm 2015 đến 5 tháng 4 năm 2015. Đoàn có 31 thành viên, gồm 4 Chư tăng, 2 Tu nữ và 23 Phật tử; Hoà thượng Thích Nhật Giác chứng minh, Thượng toạ Tiến sĩ Bửu Chánh Trưởng đoàn, Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh Phó đoàn, Anh Trần Thanh Tâm điều hành đoàn.

Trong chuyến đi này, đoàn làm hai công việc chính, tổ chức khoá tu học tại chùa Đại Lộc và Hành hương Tứ Động Tâm, đó là nơi Phật chuyển Pháp luân, Bồ tát Đản sanh, Phật nhập Níp bàn, nơi Bồ tát Thành đạo.

 Khoá tu học lần thứ I tại chùa Đại Lộc kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nội dung tu học là tụng kinh, thuyết pháp, hành thiền, kinh hành, hỏi đáp Phật pháp; đặc biệt có buổi toạ đàm Phật pháp, chủ đề Ứng dụng thiền trong đời sống. Trong khoá tu, Thượng toạ Tiến sĩ Bửu Chánh hướng dẫn cho các Thiền sinh toạ thiền và kinh hành, thực tập chánh niệm trong đời sống, giảng pháp cho các thiền sinh để ứng dụng thiền và Phật pháp trong đời thường, sau buổi giảng cho Phật tử hỏi đáp những thắc mắc. Tất những câu hỏi thắc đều được Thượng toạ giải đáp rõ ràng, các Phật tử vô cùng hoan hỷ. Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh hướng dẫn cho hành giả tụng kinh tam bảo và chủ toạ cho quý vị giảng sư cùng thuyết giảng Phật pháp như Đại đức nghiên cứu sinh Tiến sĩ Minh Phương, Đại đức nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phước Toàn, Đại đức nghiên cứu sinh Tiến sĩ Pháp Tấn. Mỗi vị giảng sư đều trình bày Phật pháp với lăng kính xã hội học và ứng dụng thực tế.

 Đặc biệt trong khoá tu có tổ chức toạ đàm Phật pháp theo dấu chân Phật, chủ đề Ứng dụng thiền trong đời sống. Chứng minh Hoà thượng Thích Nhật Giác, Giáo sư Tiến sĩ Negi (Tu sĩ người Ấn Độ) chủ toạ Thượng toạ Tiến sĩ Bửu Chánh, Điều phối Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh. Trong buổi toạ Đàm Phật pháp, có 10 phát biểu tham luận, đó là: Giáo sư Tiến sĩ Negi, Nhà nghiên cứu Phật học Lâm Hoàng Lộc, Pháp danh Minh Huệ, Thượng toạ Tiến sĩ Tường Quang, Ths Võ Thị Bảo Trân, Nghiên cứu sinh Đại đức Minh Phương, Ths Lê Thanh Tú, Pháp danh Lộc Thanh, Kỷ sư Nguyễn Ngọc Hiệp, Nghiên cứu sinh Thích Nhật Thành, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Nagasena (người Ấn Độ), Nghiên cứu sinh Pháp Tấn. Tất cả các vị Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, kỷ sư, nhà cứu Phật học đều đưa ra những giải pháp ứng dụng chánh niệm trong đời sống, tập sống an lạc, buông bỏ là nghệ thuật sống có hạnh phúc. Sau mỗi vị phát biểu tham luận, Thượng toạ Bửu Chánh đều có nhận xét, đánh giá và bổ sung làm cho Toạ đàm linh động, hang hái, hoan hỷ.

Trong tiến trình khoá tu, có tổ chức lễ quy y Tam bảo cho Võ Thị Bảo Trân, Pd Lộc Bảo, Bùi Kim Huê, Pd. Lộc Kim, Nguyễn Minh Trí, Pd. Lộc Minh, Hồ Ý Thơ, Pd. Lộc Ý; Có hai Phật tử xin xuất gia Tu nữ gieo duyên, Võ thị Bảo Trân, Lê Thanh Tú; Có 5 vị Thiện nam xuất gia Sa di, đó là: Trịnh Quốc Trị, Pd. Chánh Kiến, Tạ Quốc Khánh, Pd. Chánh Tư Duy, Trần Đình Tuấn, Pd. Chánh Ngữ, Trần Thanh Tâm, Pd. Chánh Nghiệp, Nguyễn Ngọc Hiệp, Pd. Chánh Mạng. Đây là những Phật tử, Tu nữ, Sa di tu gieo duyên đầu tiên tại chùa Đại Lộc từ khi chùa mới khánh thành. Đại đức Tiến sĩ Tường Quang Trụ trì chùa Đại Lộc truyền giới Quy y cho các Phật tử và Đại đức Thiện Minh đặt pháp danh; Đại đức Tiến sĩ Thiện Minh Viện chủ chùa Đại Lộc truyền giới Tu nữ và Thượng toạ Tiến sĩ Bửu Chánh truyền giới xuất gia Sa di cho 5 thiện nam.

 Khoá tu chỉ có 3 ngày ngắn ngủi nhưng đã có nhiều chương trình cho hành giả tham gia trong niềm hoan hỷ vô biên. Kết thúc khoá tu, ban tổ chức nghe các cảm tưởng của chư hành giả nói lên bằng cả trái tim hiểu biết và tu hành của mình, thật hoan hỷ và hoan hỷ. Khoá tu không nhiều, lại là một kinh nghiệm quý giá cho quý hành giả tiếp tục tu tập ở tại tư gia sau này.

 Hành hương bốn chỗ động tâm thật là thú vị và hoan hỷ. Đi trên xe dài khoảng 7 hoặc 8 tiếng đồng hồ, từ Phật tích này qua Phật tích khác, chư tang đều thuyết pháp, giảng đạo. Mỗi Phật tích, chư tăng đều giải thích chi tiết cho quý Tăng Ni và Phật tử. Hành thiền, trãi nghiệm đời sống tâm linh ở các Phật tích vô cùng thú vị và hoan hỷ khôn tả. Càng đi càng thương kính đức Phật của chúng ta vô cùng, vì ngài đến cuộc đời này là vì long từ bi và trí tuệ cho nhân loại.

khoa-tu-dai-loc-1.jpg (115 KB)

khoa-tu-dai-loc-2.jpg (78 KB)

khoa-tu-dai-loc-3.jpg (115 KB)
Lễ xuất gia gieo duyên

khoa-tu-dai-loc-4.jpg (108 KB)

khoa-tu-dai-loc-5.jpg (75 KB)

khoa-tu-dai-loc-6.jpg (76 KB)

khoa-tu-dai-loc-7.jpg (65 KB)

khoa-tu-dai-loc-8.jpg (107 KB)

khoa-tu-dai-loc-9.jpg (83 KB)

khoa-tu-dai-loc-10.jpg (138 KB)'
Nơi Phật đản sanh.

khoa-tu-dai-loc-11.jpg (110 KB)
Nơi Phật niết-bàn.

khoa-tu-dai-loc-12.jpg (137 KB)

khoa-tu-dai-loc-13.jpg (132 KB)

khoa-tu-dai-loc-14.jpg (179 KB)

khoa-tu-dai-loc-15.jpg (158 KB)
Nơi Phật chuyển Pháp luân.

Bình luận
| Mới nhất