Khái quát Tam tạng Pāli Nikāya

25/04/2018

Giáo trình Khái quát Tam Tạng Pali Nikaya được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu chính thống của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tham khảo tư liệu. Giáo trình là sự tổng hợp những nội dung cơ bản nhất, chắt lọc những phần tổng quan tinh túy nhất trong Tam Tạng Kinh Điển Pali.

Luân lý

10/03/2018

Thấy lời Đức Phật dạy từ 25 thế kỷ về trước, vẫn còn thích hợp với thời buổi hiện tại về phương diện luân lý đạo đức, chúng tôi không nại tài hèn, học kém, cố gắng phiên dịch Anh văn ra Việt ngữ, để cống hiến cho đồng bào Phật tử.

Pháp cú kinh diễn giải

27/02/2018

Pháp Cú Kinh gồm 423 câu ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật đã thốt ra trong lối 300 trường hợp khác nhau. Nói một cách khác, Pháp Cú Kinh là những câu Phật ngôn vắn tắt, gọn ghẻ, giản dị để làm cho dễ hiểu một giáo lý cao siêu, thâm diệu.

Phần giản dị trong Phật giáo

24/02/2018

Đức Phật khuyên hai vợ chồng nên cố gắng trau dồi bốn Pháp : Saddhā (niềm tin nơi Tam Bảo), Silā (giới hạnh), Cāga (lòng quảng đại) và Paññā (trí tuệ).

Nghiệp báo-nguồn gốc của nghiệp là gì?

24/02/2018

Nghiệp bắt nguồn ở đâu? Nói rằng giây phút trước lúc thọ thai thuộc nghiệp trước, khi thọ thai là nghiệp trước đã chuyển qua bào thai để tiếp tục trong kiếp này, đành. Nhưng nghiệp trước lại do nghiệp trước nữa, như vậy mãi mãi phăn lên, đành.

Phật giáo-Một sự nghiệp tinh thần của người Việt Nam

23/02/2018

Phỏng dịch bài pháp của Đại Đức NARADA Maha Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự

Giới luật của hàng xuất gia

17/02/2018

Tác giả: Bhikkhu khantipālo

Trong quyển sách nhỏ bé này, người viết nhằm vào lợi ích của cả hai đàng, cư sĩ lẫn tỳ khưu, và những tài liệu sau đây có lẽ không tìm thấy ở sách nào khác.

Cuộc đời Ngài Rāhula

11/02/2018

Hoàng tử Rāhula, người con trai duy nhất của Đức Bồ Tát đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới lên bảy tuổi.

Đại đệ tử Phật - bước thầy con theo

09/12/2017

Nay với công phu biên soạn có hệ thống từ các nguồn kinh tạng Pāli đáng tin cậy, tuyển tập Great Disciples of the Buddha, do các đạo sư và học giả Phật giáo Âu Mỹ lỗi lạc như Nyanaponika Thera, Bhikkhu Bodhi và Hellmuth Hecker kết tập, đã ghi chép lại khá đầy đủ và chính xác về cuộc đời, sự nghiệp và di huấn của hai mươi bốn vị đại đệ tử tiêu biểu nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nghiệp báo và tái sanh

08/12/2017

Duyên may được đọc quyển “The Buddhist Doctrine of Kamma and Rebirth” của Đại Đức Narada Maha Thera, chúng tôi đã trút bỏ bao nhiêu mơ hồ, ngộ nhận về Nghiệp Báo Luân Hồi. Chúng tôi cũng không còn thắc mắc với những câu hỏi: Từ đâu chúng tôi đến đây? Đến đây để làm gì? Và từ đây chúng tôi sẽ về đâu?