Ba phúc lành cao thượng

13/09/2018

Bài giảng do TT Thiện Minh giảng ngày mùng 5 tết Mậu Tuất (20/2/2018) tại Thiền viện Thiện Minh –Vĩnh Long

Xuân Mậu Tuất nói về loài chó

30/08/2018

TT Thiện Minh giảng ngày mùng 1 tết Mậu Tuất (16/2/2018) tại tổ đình Bửu Quang.

Khái quát Tam tạng Pāli Nikāya

25/04/2018

Giáo trình Khái quát Tam Tạng Pali Nikaya được biên soạn dựa trên các nguồn tài liệu chính thống của kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và tham khảo tư liệu. Giáo trình là sự tổng hợp những nội dung cơ bản nhất, chắt lọc những phần tổng quan tinh túy nhất trong Tam Tạng Kinh Điển Pali.

Luân lý

10/03/2018

Thấy lời Đức Phật dạy từ 25 thế kỷ về trước, vẫn còn thích hợp với thời buổi hiện tại về phương diện luân lý đạo đức, chúng tôi không nại tài hèn, học kém, cố gắng phiên dịch Anh văn ra Việt ngữ, để cống hiến cho đồng bào Phật tử.

Pháp cú kinh diễn giải

27/02/2018

Pháp Cú Kinh gồm 423 câu ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật đã thốt ra trong lối 300 trường hợp khác nhau. Nói một cách khác, Pháp Cú Kinh là những câu Phật ngôn vắn tắt, gọn ghẻ, giản dị để làm cho dễ hiểu một giáo lý cao siêu, thâm diệu.

Phần giản dị trong Phật giáo

24/02/2018

Đức Phật khuyên hai vợ chồng nên cố gắng trau dồi bốn Pháp : Saddhā (niềm tin nơi Tam Bảo), Silā (giới hạnh), Cāga (lòng quảng đại) và Paññā (trí tuệ).

Nghiệp báo-nguồn gốc của nghiệp là gì?

24/02/2018

Nghiệp bắt nguồn ở đâu? Nói rằng giây phút trước lúc thọ thai thuộc nghiệp trước, khi thọ thai là nghiệp trước đã chuyển qua bào thai để tiếp tục trong kiếp này, đành. Nhưng nghiệp trước lại do nghiệp trước nữa, như vậy mãi mãi phăn lên, đành.

Phật giáo-Một sự nghiệp tinh thần của người Việt Nam

23/02/2018

Phỏng dịch bài pháp của Đại Đức NARADA Maha Thera thuyết tại Kỳ Viên Tự

Giới luật của hàng xuất gia

17/02/2018

Tác giả: Bhikkhu khantipālo

Trong quyển sách nhỏ bé này, người viết nhằm vào lợi ích của cả hai đàng, cư sĩ lẫn tỳ khưu, và những tài liệu sau đây có lẽ không tìm thấy ở sách nào khác.

Cuộc đời Ngài Rāhula

11/02/2018

Hoàng tử Rāhula, người con trai duy nhất của Đức Bồ Tát đã theo cha sống đời phạm hạnh từ năm mới lên bảy tuổi.