Tác giả
Cư sĩ Đức Tài

Cư sĩ Đức Tài là giáo sư Vi Diệu Pháp ở Chùa Bửu Quang

Đại đức Phước Định
Đại đức là Thạc sỹ Phật học- Ấn Độ. Hiện là cộng tác viên của tạp chí Phật giáo Nguyên thủy
Đại đức Thiện Minh dịch
Nhà báo, nhà dịch thuật kinh điển. Phó tổng biên tập tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, dịch thuật hơn 30 tác phẩm kinh điển có giá trị.
GS Trần Phương Lan
Giáo sư Trần Phương Lan – Pháp danh Nguyên Tâm, giảng viên phụ trách môn Anh Văn Phật Pháp tại Học Viện Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu
Tốt nghiệp Thạc Sỹ Phật học ở Ấn Độ trước năm 1975. Nghiên cứu và học thiền với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng ở các nước Phật giáo trên thế giới. Hiện đang giảng dạy các khóa thiền ở Âu Mỹ và Việt Nam. Sáng lập 2 ngôi già lam ở Hoa Kỳ: Thích Ca Thiền Viện - Cali và Chùa Kỳ Viên - Washington DC
Hòa thượng Thiện Tâm
Ngài là vị giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Nguyên Thủy
HT Thích Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn có nhiều tác phẩm văn thơ hay đã xuất bản trước và sau năm 1975.
HT. Hộ Tông
Hòa thượng Hộ Tông, Maha Thera Vansarakkhita, có thế danh là Lê Văn Giảng, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1893, tại làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc. Ngài xuất thân trong một gia đình trung lưu trí thức, thân phụ là ông Lê Văn Như, thân mẫu là bà Ðinh Thị Giêng.
HT. Tịnh Sự
ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ (MAHĀTHERO – SAṄTAKICCO)(1913 - 1984)
Lang sưu tầm
Một người ẩn danh, nhưng có nhiều đóng góp cho trang nhà Phật giáo Nguyên thủy.
Mahā Thongkham Medhivongs
Pháp sư Thông Kham tên thật Lê Phùng Xuân, sanh năm 1920.
Nguyên Cẩn
Một nhà nghiên cứu khá nổi tiếng, có nhiều bài viết hay.
Như Quang
Nỗi lòng của tác giả khi viếng bốn chỗ động tâm - Ấn Độ
Như Trí dịch
Một dịch giả có triển vọng lớn trong tương lai
Phạm Kim Khánh dịch
Ông là dịch giả cho Hòa thượng Narada vào thập niên 1950. Đã dịch hơn 80 tác phẩm xuất ở Việt Nam và Hải ngoại. Hiện nay ông ở Hoa Kỳ
Song Minh
Là một nhà thơ đang có triển vọng lớn
TH
Cát Tường
Ths. Hoài Lan
Tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại Ấn Độ
TK Định Phúc
Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long
Tỳ khưu Bửu Chơn
Bhikkhu Nāga Mahā Thera
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
Tỳ khưu Nguyệt Thiên, thế danh Trương Đình Dũng, xuất gia ở Việt Nam. Quốc tịch Hoa Kỳ. Hiện đang ở Tích Lan tu học và dịch Tam tạng Pali. Đã dịch hoàn thành bộ Luật tạng đã xuất bản ở Việt Nam và hiện đang tiếp tục dịch tạng Kinh và tạng Abhidhamma.