Ý nghĩa thủ ấn Phật – Buddha mudrā

23/02/2017

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về ý nghĩa các thủ ấn (Muddà) Phật, mà chủ yếu là Phật giáo Nam Truyền đó chính là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Thái Lan và được sử dụng chính thống trong việc tạc tượng thờ kể cả những trường phái Phật giáo phát triển cũng dùng thủ ấn cơ bản này để tạo nên hình tượng đức Bổn Sư.

Thành tựu lòng tin vào Tam bảo và ngũ giới

10/01/2017

Bài kết tập này tập trung triển khai bốn Dự Lưu phần từ kinh tạng Nikaya ngõ hầu giúp cho các đạo hữu có cái nhìn khách quan, đúng đắn qua đó có duyên lành làm phát sanh lòng tịnh tín vào Tam Bảo và hành theo lời Phật dạy (nhất là ngũ giới) để hiện đời được an vui, gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình và tương lai được tươi sáng, hướng đến giải thoát, niết bàn.

Phật Đản – Vesak, Đản Sanh Và Đức Phật Xuất Hiện

26/05/2015

Sư xin gởi bài viết với chủ đề "Phật Đản - Vesak, Đản sanh và Đức Phật xuất hiện". Với tâm điểm là giải tỏa sự dị ứng của một số học giả cũng như phật tử xa gần không hài lòng khi nghe và sử dụng một số từ ngữ không chính xác như Đức Phật đản sanh hay Bồ Tát đản sanh...